Downloads - Time Series

Number of downloads in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
 

Item
Title : Gestão e liderança nas escolas públicas portuguesas : da revolução à globalização
Data entrada : 18-11-2009
DownloadsExport
Year Downloads
2009 99,0
2010 855,0
2011 1.848,0
2012 2.450,0
2013 1.710,0
2014 1.563,0
2015 1.238,0
2016 57,0
9.820,0
Downloads by year

Downloads by countryExport
Origin Downloads Perc.(%)
Portugal Portugal 5.511,0 56,13
United States United States 1.666,0 16,97
Brazil Brazil 1.168,0 11,90
Mozambique Mozambique 377,0 3,84
Angola Angola 336,0 3,42
N/A N/A 215,0 2,19
China China 94,0 0,96
Germany Germany 85,0 0,87
Europe Europe 51,0 0,52
Cape Verde Cape Verde 47,0 0,48
Russian Federation Russian Federation 37,0 0,38
Satellite Provider Satellite Provider 35,0 0,36
Japan Japan 20,0 0,20
Spain Spain 17,0 0,17
Romania Romania 16,0 0,16
Timor-Leste Timor-Leste 15,0 0,15
France France 11,0 0,11
United Kingdom United Kingdom 11,0 0,11
Macau Macau 10,0 0,10
Ireland Ireland 10,0 0,10
Netherlands Netherlands 9,0 0,09
Paraguay Paraguay 9,0 0,09
Norway Norway 9,0 0,09
Canada Canada 7,0 0,07
Belgium Belgium 6,0 0,06
Kenya Kenya 5,0 0,05
Czech Republic Czech Republic 5,0 0,05
Ukraine Ukraine 5,0 0,05
Peru Peru 4,0 0,04
Guinea-Bissau Guinea-Bissau 3,0 0,03
Ghana Ghana 2,0 0,02
Morocco Morocco 2,0 0,02
Australia Australia 2,0 0,02
Turkey Turkey 2,0 0,02
Poland Poland 2,0 0,02
Chile Chile 2,0 0,02
Italy Italy 2,0 0,02
Haiti Haiti 1,0 0,01
Namibia Namibia 1,0 0,01
Luxembourg Luxembourg 1,0 0,01
Venezuela Venezuela 1,0 0,01
Switzerland Switzerland 1,0 0,01
Mexico Mexico 1,0 0,01
Singapore Singapore 1,0 0,01
South Africa South Africa 1,0 0,01
Senegal Senegal 1,0 0,01
Uruguay Uruguay 1,0 0,01
Anonymous Proxy Anonymous Proxy 1,0 0,01
9.819,0 100,00

Downloads by country (top 10)